TerraNet säkrar ytterligare finansiering; upptar lån om 1,9 miljoner SEK med konverteringsmöjlighet

Styrelsen i TerraNet Holding AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med ett antal befintliga och nya investerare avseende upptagande av lån om totalt 1,9 MSEK (”Lånet”). Lånet löper till och med den 28 februari 2021 med en årlig ränta om 10 procent. Långivarna har rätt att begära att Lånet konverteras till B-aktier i Bolaget till en kurs om 1,50 SEK per aktie.

Sammanfattning av Lånet
Styrelsen har idag ingått avtal med ett antal befintliga och nya investerare avseende upptagande av lån om totalt 1,9 MSEK. Ingen av långivarna är styrelseledamöter eller anställda i Bolaget.

Lånet löper till och med den 28 februari 2021 med en årlig ränta om 10 procent. Långivarna har rätt att begära att Lånet konverteras till B-aktier i Bolaget till en kurs om 1,50 SEK per aktie. Begäran om konvertering kan ske under perioden 1 september 2020 – 14 september 2020 samt 13 februari 2021 – 27 februari 2021. Konvertering kan ske av hela eller delar av Lånet, varvid även konvertering måste ske av upplupen ränta för begärt lånebelopp som konverteras. Konvertering förutsätter beslut om nyemission av aktier genom kvittning av fordran, antingen efter beslut av styrelsen eller bolagsstämma.

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62 

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 08:30 CET.

OM TERRANET
TerraNet utvecklar radio- och bildanalysbaserad mjukvara för avancerat förarstöd (ADAS) och autonoma fordon (AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.

www.terranet.se