V2V – Eller Vehicle to Vehicle

V2V – Vehicle to Vehicle – är det vedertagna begreppet för fordon som kommunicerar med, och reagerar på, omgivningen. Redan nu är bland annat kollisionsvarning, filbytesvarning, och avståndsvarning vardag och går under benämningen aktiv säkerhet, system som aktivt ingriper för att hjälpa bilförare i kritiska trafiksituationer.

Med vår mjukvara integrerad kan fordonen genom programmerade sensorer kommunicera riktning, hastighet och position även under radioskuggor vilket inte är möjligt med GPS.

Terranets mjukvara för V2V kommunikation supportar Cellulär V2X, 5G och Dedicated Short Range Communications, som är en del av branschorganisationen IEEE:s standard för trådlös kommunikation (802.11p). DSRC är en trådlös en- eller tvåvägskommunikation anpassad för fordon och den lösning som vår teknologi är baserad på.

Teknologin som utgör DSRC möjliggör kommunikation med låg fördröjning mellan enheter utan trådlös uppkoppling. I en olyckssituation kan fördröjning orsakat av dålig uppkoppling vara skillnaden mellan liv och död.

Utvecklingen av självkörande bilar är en av de hetaste utvecklingsområdena för fordonstillverkare idag men innan vi kommer se självkörande bilar på vägarna måste säkerheten garanteras.

Multi-hop – från nod till nod

Med hjälp av relativ positionering kan fordon skicka signaler till varandra utanför GPS/GNSS och tillsammans med multi-hopteknik även utanför siktområdet. Tekniken förbättrar fordonets möjlighet till aktiv säkerhet när avstånden blir längre.

Aktiv säkerhet

Aktiv säkerhet innefattar de system som aktivt ingriper för att förebygga och hjälpa bilförare i kritiska trafiksituationer, vilket bidrar till att undvika olyckor. Ett aktivt säkerhetssystem innehåller flera sensorer, exempelvis radar och kameror som samlar in information från omgivningen för att ge en bild av vad som händer omkring fordonet. Sensorer i olika fordon kan även utbyta data med varandra för att skapa en vidare bild av omgivningen.

Det amerikanska organet National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) har lagt ett förslag om att en ny standard som kräver fordon-till-fordon-kommunikation i nyproducerade bilar ska införas.

Platooning

Ett annat exempel är konvojkörning – platooning – där lastbilar kör väldigt nära varandra för att spara bränsle, uppkopplade till varandras system för att reglera hastighet och avstånd, och med full sikt tack vare filmstreaming från en kamera i bilen längst fram.

Terranets teknologi upprätthåller uppkopplingen mellan lastbilarna trots att de befinner sig i en avlägsen miljö. Genom att få överblick över ett större område än vad som är möjligt för en förare kan detta minska antalet olyckor, optimera rutter och minska trängsel i trafiken.