Från kommunikation offline till morgondagens fordon

TerraNet grundades 2004 för att utveckla kommunikationslösningar vid bristande bredbandskapacitet i utvecklingsländer. 2018 renodlades verksamheten till att uteslutande fokusera på avancerat förarstöd och självkörande fordon. Idag utvecklar TerraNet funktioner för positionering och navigering av fordon i förhållande till andra fordon och trafikanter med så stor noggrannhet och låg fördröjning som möjligt. Teknologin är agil för att möta morgondagens trafikutmaningar, innan olyckan är framme.

  • Världsledande mjukvaruföretag inom Proximal Connectivity
  • Listad på Nasdaq First North Premier Growth Market
  • 20 medarbetare i Lund (huvudkontor), Boston, San Francisco och Stuttgart
  • Medlem i 5G Automotive Association och Wifi-Alliance

Vi är Terranet

Nästa generations fordonsystem

TerraNet utvecklar mjukvarualgoritmer för positionering med hjälp av 5G, vilket är en nyckelfunktion i de aktiva säkerhetssystem som möjliggör till exempel kollisionsvarning i miljöer som saknar uppkoppling.

Vi utvecklar även DSRC (Dedicated Short-Range Communication) för samverkande positionering. En av de största positioneringsteknologierna är GNSS (Global Navigation Satellite System), satellitbaserad positionering som GPS. Nackdelen med GNSS är att prestandan försämras när signalerna från satelliterna blockeras, som i tunnlar, garage och bland höga byggnader. TerraNets DSRC-teknologi för samverkande positionering utnyttjar radiobaserad avståndsbedömning och ger som komplement till GNSS ett unikt robust system som fungerar i alla miljöer.

Som komplement till denna radiobaserade positioneringsteknik, har TerraNet även en mjukvara för tredimensionell bildanalys som med hög noggrannhet lokaliserar fordonet i förhållande till andra objekt.

Aktiv säkerhet

Stor del av det som driver trendskiftet till autonoma fordon är olycksstatistiken: Runt 1,4 miljoner människor dör i trafiken varje år*, 94% orsakat av den mänskliga faktorn**. Eftersom algoritmer (AI och maskinlärningsmjukvara) är bättre på att organisera trafikflöden och förutspå olika scenarier än människan, konstateras de säkrare som förare. Dock krävs det komplexa, inbyggda system för att göra detta möjligt.

För att verifiera de runt 100 miljoner rader programkod i ett fullt autonomt fordon, krävs rigorösa testsystem för sensorbaserade funktioner runt bilen – radar, lidar, GPS, kamera, 5G positionering med mera. TerraNets lösning är en säkerhetskritisk komponent i dessa sensorarkitekturer.

Aktiv säkerhet i mobilen

På Kista Mobility Week 2019 demonstrerade TerraNet sin säkerhetslösning som rör fotgängare, cyklister och andra utsatta trafikanter. Demonstrationen visade hur man kan förse en motorcykel med en positioneringsplattform och därigenom ge föraren en varningssignal för ett utryckningsfordon som närmar sig i hög hastighet. Samma lösning kan genom mobilen erbjudas till cyklister, elscootrar och andra trafikanter.

Företagsledning

Pär-Olof Johannesson
VD/CEO sedan 2009

Utbildning och erfarenhet: Pär-Olof har en kandidatexamen i juridik från Lunds Universitet och har en bakgrund inom både koncernkonglomerat och startups, med över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom telekomindustrin. Tidigare befattningar omfattar delägarskap i riskkapitalfirman Mankato Investments, affärsområdeschef på Flextronics, försäljningschef på ABB, projektledare vid Ericsson Radio Systems i Beijing, attaché på UD samt forskningsassistent på FOI.

Innehav i bolaget: 612 422 optioner, 131 606 B-aktier.

Mattias Larsson
Chief Financial Officer sedan 2018

Utbildning och erfarenhet: Mattias har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola och en kandidatexamen i företagsekonomi från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Han har mer än 20 års erfarenhet av strategi, finans och verksamhetsutveckling, huvudsakligen från telekommunikationsindustrin. Mattias har tidigare varit Vice President, Strategy & Finance på Orbital Systems och innan dess Director, Strategy på Sony samt managementkonsult på Accenture.

Innehav i bolaget: 31 248 B-aktier.

Andrew Jue
Chief Technology Officer sedan 2018
Business Development Director sedan 2014

Utbildning och erfarenhet: Andrew har en kandidatexamen i elektroteknik från Santa Clara University och har en lång erfarenhet från ledande positioner internationellt, särskilt i USA och Silicon Valley där han är positionerad idag. Han har tidigare varit Senior Marketing Manager på Broadcom och dessförinnan haft ledande positioner på bland annat Metta Technology, Mediamatics och National Semiconductor. Andrew besitter särskild expertis inom connectivity och multimedia-teknologi och har mycket god kännedom om det affärsmässiga ekosystemet i branschen.

Innehav i bolaget: 76 553 optioner, 31 248 B-aktier.

Christina Björnström
Senior Vice President, Sales & Marketing sedan 2017

Utbildning och erfarenhet: Christina har en Bachelor i politik och mänskliga rättigheter från University of Essex och en Master of Science i hållbar utveckling från Harvard University. Hon har en gedigen bakgrund inom entreprenörskap och marknadsföring med erfarenhet från tech-startups, socialt företagande, grävande journalistik samt MBA-antagningar. Christina har tidigare varit VD på den svenskamerikanska handelskammaren i New England, Boston och dessförinnan VD på SACC Accelerator i Boston. Hon är idag även verksam som styrelseledamot i My Foot in the Door Inc.

Innehav i bolaget: 76 553 optioner, 31 248 B-aktier.

Har du frågor?

Hör av dig på info@terranet.se. Vi gör vårt bästa för att besvara alla frågor så snabbt vi kan.

Kontakt IR

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se

Jobba hos oss

Skicka gärna ditt CV till career@terranet.se.

* WHO, ** National Highway Traffic Safety Administration