Close

Om oss

Företaget

TerraNet levererar unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bandbreddskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hotspot- beroende nätverk. Intäkterna består av intäkter från samarbetsavtal avseende utvecklingsarbete.

Från vision till industriella tillämpningar

TerraNet grundades ursprungligen med visionen att utveckla nättäckning och överbrygga bristande bredbandskapacitet i utvecklingsländer. I syfte att testa och utveckla de mest optimala kommersiella tillämpningarna för teknologin inleddes samarbeten med såväl nätoperatörer som mobiltillverkare, däribland Huawei, Qualcomm och indiska Tata DoCoMo. Flera år av intensiv forskning och utveckling resulterade i en ny världsstandard som TerraNet både var initiativtagare till och har byggt sin mjukvaruplattfrom kring. Standarden Wi-Fi AwareTM som antogs 2015 av Wi-Fi Alliance lanseras successivt av mobil- och mikrochiptillverkare under 2017. Denna omständighet har accelererat det redan stigande intresset för TerraNets teknologi.

Idag är TerraNet unikt positionerade med patenterade mjukvarualgoritmer som möjliggör intelligent maskin-till- maskin-kommunikation och strömning av data inklusive bandbreddskrävande HD-media helt oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk. För att marknadsföra teknologin och för att fortsätta stärka Bolaget föreligger behov av ytterligare kapital varför vi nu genomför Erbjudandet. Målsättningen är att Bolagets teknologi ska vara integrerad i 500 miljoner sensorer och enheter inom tre till fem år.