Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesemissionen avser högst 50 502 653 units, och tillför vid fullteckning Bolaget cirka 40,4 MSEK före emissionskostnader.

En unit består av två (2) B-aktier, en (1) teckningsoption av serie 2020:1, en (1) teckningsoption av serie 2020:2 samt en (1) teckningsoption av serie 2020:3.

Teckningskursen är 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Terranet Podcast

1 Voxelflow

I det första avsnittet deltar Nihat Kuecuek, Head of Navigation & Labs vid Daimler Mercedes-Benz i Stuttgart, professor Henrik Christensen vid UCSD i San Diego samt Terranets CTO Dirk Smits.

Podcast-trilogin är upplagd som en MasterClass och rundabordssamtal med några av de främsta företrädarna och ”instruktörerna” i branschen med vilka Terranet är i ständig kontakt och utvecklar partnerskap med.  Syftet är att öka kunskapen samt belysa vilka är utmaningarna och marknadsförutsättningarna i det framtida tillväxtsegmentet för avancerat förarstöd (ADAS) som förväntas växa med 20% fram till 2030 i takt med att ADAS blir lagkrav i Europa den 1 januari 2022.

Episode 1 Voxelflow

2 Autonoma fordon

I det andra avsnittet deltar Robert Falk, VD för Einride, Peter Janevik, VD för Asta Zero och fram till helt nyligen styrelseledamot i Terranet, samt Christian Larsson, expert på avancerat förarstöd på AFRY samt idag produktchef på Terranet.

Avsnittets gäster bjuder på insiktsfulla tankar om en del av de utmaningar som dagens och framtidens autonoma fordonssystem står inför. Ett ämne som är väldigt aktuell just nu med tanke på konsekvenserna av covid-19 pandemin.

Episode 2 Autonoma fordon

3 The Bright Future of Autonomous Systems

I det tredje och sista avsnittet deltar Ashok Leylands Group CTO Seshu Bhagavhatula i Chennai, Frost & Sullivans Arun Prasad i London samt Terranets CTO Dirk Smits i Los Gatos i Kalifornien. Podcasten modereras av Joakim Raboff.

Ashok Leyland är en av världens största fordonstillverkare med bas i Chennai i Indien. Frost & Sullivan är en av de absolut mest ansedda globala fordonsanalytikerfirmorna.  Både Seshu, som har ett långt förflutet inom och med djupa kopplingar fortfarande i Daimlerkoncerneni Tyskland,  samt Arun har varit viktiga mentorer för Terranet i omställningen och kvalificeringen de senaste 18 månaderna till en tier-2 underleverantör inom global bilindustri.

Episode 3 The Bright Future of Autonomous Systems

Vår CFO berättar

Terranets CFO Mattias Larsson berättar om hur vi jobbar på Terranet samt visualiserar med räkneexempel den potential vi ser med vår teknologi när den finns ute på marknaden.

Kort beskrivning av Terranet

CEO Per-Olof Johannesson ger en kort beskrivning av Terranet. Videon ger en snabb bild av Terranets vission och mission samt läge, rikting och vart vi är påväg.

VoxelFlow

VoxelFlow är ett genombrott inom lasertriangulering som ger bilen blixtsnabb sensorteknologi – så att den verkligen förstår vad den har framför sig, och kan agera därefter.

Fordonssäkerhet (ADAS) och självkörande teknologi (AD

Presentation om aktiv fordonssäkerhet (ADAS) samt självkörande teknologi (AD). Videon diskuterar även drivkrafter och utmaningar som finns inom samhälle och fordonsindustri. En nedbrytning av ett autobromssystem exemplifierar vikten av att, snabbt och robust, kunna detektera och agera i kritiska situationer. Slutligen beskrivs ett införande-scenario samt VoxelFlow industrialiseringsprocess och tidplaner.