TerraNet Holding AB (publ) har två aktieslag. A och B-aktier. Varje A-aktie berättigar innehavaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

TerraNet Holding AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

ABG Sundal Collier är likviditetsgarant för TerraNets B-aktie på Nasdaq First North Premier.

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
E-post: info@fnca.se

Omvandling av A-aktier i TerraNet Holding

Nästa omvandlingsperiod äger rum i oktober månad 2019 och anmälningssedeln som används för att begära omvandling publiceras nedan vid periodens start.

Ägarstruktur

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel av kapital % Andel av röster %
Danir AB 1 684 937 256 789 7.95 13.14
Lennart Strandberg 588 176 19 250 2.49 4.33
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 897 981 3.67 3.25
Håkan Thysell 850 368 3.48 3.08
Knutsson Holdings AB 850 000 3.48 3.08
Nordnet Pensionsförsäkring AB 749 738 3.07 2.72
Tassaka Invest 421 113 1.72 1.53
Peter Hjukström 400 300 1.64 1.45
Claes Lachmann 300 000 1.23 1.09
Nord Fondkommision 10 000 279 926 1.19 1.09
Total  2 283 113 5 025 465 29.92 34.76
Övriga aktieägare 847 155 16 281 035 70.08 65.24
TOTAL 3 130 268 21 306 500 100 100

 

Uppgifterna om ägarfördelning och antal aktier i Bolaget baseras på befintligt innehav per 30 juni 2019.