TerraNet Holding AB (publ) har två aktieslag. A och B-aktier. Varje A-aktie berättigar innehavaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

TerraNet Holding AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
E-post: info@fnca.se

Telefonkonferens för ägare och media

TerraNet AB bjuder in aktiemarknad och media till telefonkonferens vid två tillfällen där VD Pär-Olof Johannesson och SVP Key Account Manager Christina Björnström, kommer att ge en uppdatering angående företagets utveckling, affärsläge och strategiska partners och framtida inriktning.

Datum och tid för de två tillfällena samt länk till anmälan:

 

Tisdag 11 december klockan 09.30

Torsdag 20 december klockan 16.00

 

Omvandling av A-aktier i TerraNnt holding

Nästa omvandlingsperiod är oktober månad 2018 och anmälningssedeln som används för att begära omvandling hittas nedan.

Prospekt
Omstämplingsanmälan

Ägarstruktur

Shareholder Structure

Ownership Shares A-shares B-shares
Danir AB 8.0% 1 941 726 1 684 937 256 789
Håkan Thysell 3.5% 851 368 0 851 368
Knutsson Holdings AB 3.5% 850 000 0 850 000
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3.2% 776 195 0 776 195
Nordnet Pensionsförsäkring  AB 3.0% 732 675 0 732 675
Tassaka Invest AB 2.5% 594 053 594 053 0
Nordnet Fondkommission 1.6% 396 814 10 000 386 814
Lennart Strandberg 1.5% 363 338 344 088 19 250
Per-Olof Skerup 1.2% 300 000 300 000 0
Claes Lachmann 1.2% 300 000 0 300 000
Other 70.7% 17 106 384 2 090 946 15 015 438
In Total 100% 24 212 553 5 024 024 19 188 529

 

Uppgifterna om ägarfördelning och antal aktier i Bolaget baseras på befintligt innehav per 30 september 2018.