TerraNet Holding AB (publ) har två aktieslag. A och B-aktier. Varje A-aktie berättigar innehavaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

TerraNet Holding AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.
Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
E-post: info@fnca.se

Omvandling av A-aktier i TerraNet Holding AB

Under oktober månad äger aktuell omvandlingsperiod rum.

Du som har ditt innehav i en depå ska kontakta din bank/förvaltare och instruera dem att anmäla omvandlingen hos Eminova Fondkommission.

Har du VP-konto kan du begära anmälningsblankett hos bolaget.

Ägarstruktur

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel av kapital % Andel av röster %
Danir AB 1 684 937 256 789 7.95 13.14
Lennart Strandberg 588 176 19 250 2.49 4.33
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 897 981 3.67 3.25
Håkan Thysell 850 368 3.48 3.08
Knutsson Holdings AB 850 000 3.48 3.08
Nordnet Pensionsförsäkring AB 749 738 3.07 2.72
Tassaka Invest 421 113 1.72 1.53
Peter Hjukström 400 300 1.64 1.45
Claes Lachmann 300 000 1.23 1.09
Nord Fondkommision 10 000 279 926 1.19 1.09
Total  2 283 113 5 025 465 29.92 34.76
Övriga aktieägare 847 155 16 281 035 70.08 65.24
TOTAL 3 130 268 21 306 500 100 100

 

Uppgifterna om ägarfördelning och antal aktier i Bolaget baseras på befintligt innehav per 30 juni 2019.