TerraNet Holding AB (publ) har två aktieslag. A och B-aktier. Varje A-aktie berättigar innehavaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

TerraNet Holding AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
E-post: info@fnca.se

Omvandling av A-aktier i TerraNet Holding

Nästa omvandlingsperiod är april månad 2019 och anmälningssedeln som används för att begära omvandling hittas nedan.

Prospekt
Omstämplingsanmälan

Ägarstruktur

Shareholder Structure

Ownership Shares A-shares B-shares
Danir AB 8.0% 1 941 726 1 684 937 256 789
Håkan Thysell 3.5% 851 368 0 851 368
Knutsson Holdings AB 3.5% 850 000 0 850 000
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3.2% 776 195 0 776 195
Nordnet Pensionsförsäkring  AB 3.0% 732 675 0 732 675
Tassaka Invest AB 2.5% 594 053 594 053 0
Nordnet Fondkommission 1.6% 396 814 10 000 386 814
Lennart Strandberg 1.5% 363 338 344 088 19 250
Per-Olof Skerup 1.2% 300 000 300 000 0
Claes Lachmann 1.2% 300 000 0 300 000
Other 70.7% 17 106 384 2 090 946 15 015 438
In Total 100% 24 212 553 5 024 024 19 188 529

 

Uppgifterna om ägarfördelning och antal aktier i Bolaget baseras på befintligt innehav per 30 september 2018.