TerraNet utser ny ledning och fastställer strategi för affärsutveckling och tillväxt

Göran Janson utsedd till ny styrelseordförande; ledningsgruppen samlad kring operationella prioriteringar och strategiska mål för att ta banbrytande teknologi för självkörnade fordon till högt potentiella tillväxtområden

Lund den 15 september. TerraNet AB, (TERRNT-B.ST), som utvecklar system för avancerat förarstöd och som står bakom den banbrytande tredimensionella bildanalysteknologin VoxelFlow, tillkännagav nyligen valet av en ny styrelseordförande. Det redogjordes också för affärsutvecklings- och tillväxtstrategi med tonvikt på kommersiellt engagemang i specifika tillväxtområden.

 

Göran Janson, en serieentreprenör som har grundat ett flertal företag och agerar som rådgivare till ledningsgrupper, styrelser och enskilda ledare, har utsetts till TerraNets styrelseordförande och kommer att stödja företagets strävan att få ut sin revolutionerande antikollisionsteknik på marknaden. Göran är ingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och styrelseledamot vid International Bateson Institute med fokus på forskning som understödjer projekt inom komplexa system.

 

”TerraNets VoxelFlow är den bästa och mest avancerade teknologin för bildbehandling och anti-kollision och fungerar bättre än det mänskliga ögat”, säger Göran Janson, styrelseordförande. ”Trots de globala utmaningarna 2020 har TerraNet uppnått ett antal milstolpar och skapat nya samarbeten som vi förväntar oss kommer att ta företaget till nästa nivå. Jag ser fram emot att arbeta med TerraNets erfarna team när vi riktar oss till viktiga tillväxtområden för att nå ut med vår banbrytande teknologi för avancerat förarstöd.”

 

TerraNet riktar sig mot specifika branschvertikaler: biltillverkare och underleverantörer som utvecklar komponenter och system för fordon, t.ex. tillverkare av broms- och luftfjädringssystem. TerraNet utnyttjar befintliga relationer med större aktörer och samarbetar med fordonstillverkare som kan dra nytta av VoxelFlows snabba objektdetektering när industrin utvecklas mot helt autonoma fordon.

 

Dagens system för datorbaserad bildanalys och navigation med hjälp av artificiell intelligens är helt enkelt för långsamma och begränsade. Många använder kameror som inte är mycket bättre än vad som är standard i iPhone, som endast ger 33 000 ljuspunkter per bildruta. TerraNets VoxelFlow är framtiden för autonom körning genom att den klarar av att klassificera rörliga objekt med extremt låg latens, med mycket låg beräkningskraft, och producerar 10 miljoner 3D-punkter per sekund.

 

Företaget är för närvarande engagerat i ett flertal samarbetsdiskussioner och kommer att kommunicera löpande information framgent.

 

”VoxelFlow är nästa utvecklingssteg inom teknologi för självkörande fordon, en kategori som vi förväntar oss kommer att växa i takt med att standarder för autonoma fordon utvecklas vidare,” säger Pär-Olof Johannesson, VD för TerraNet. ”Med vårt ledarteam på plats är TerraNet väl positionerat för att uppnå sina strategiska mål för både teknikutveckling och etablering av kommersiella partnerskap och intäkter.”

 

För ytterligare information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD

parolof.johannesson@terranet.se

+ 46 70 332 32 62

 

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. (TERRNT-B.ST).

www.terranet.se