TerraNet rekryterar nyckelpersoner och presenterar en ny organisation för ökat kundfokus

Mot bakgrund av vårens introduktion på Nasdaq First North Premier och flera pågående kundprojekt presenterar TerraNet idag en ny organisation med ökat kund- och marknadsfokus inom Consumer IoT och Industrial IoT. TerraNet gör samtidigt några viktiga nyckelrekryteringar däribland Christian Lönne, VP Consumer IoT, med affärsområdesansvar för nischprodukter som riktar sig direkt till konsumentledet, däribland smarta hem och media streaming, samt Christina Björnström, VP Marketing and Investor Relations.

Christian Lönne har en väldokumenterad internationell affärsbakgrund med djup förankring inom konsumentelektronik som tidigare såväl försäljnings-, som finanschef inom Sony Mobile i EMEA, Europa, Mellanöstern- och Afrika där han varit placerad i Dubai. Christian kommer senast från Froosh, Skandinaviens ledande varumärke inom FMCG segmentet för frukt smoothies, där han ledde en framgångsrik internationell expansion över 15 länder i Europa och Asien. Christian Lönne är civilekonom från Lunds universitet med vidare Executive-utbildning på London School of Economics.

Vidare tillträder Christina Björnström i en befattning som VP Marketing & Investor Relations. Christina har lång erfarenhet av internationellt företagande och journalistik från bl a Daily Mirror och Yahoo och är utbildad vid universitetet i Harvard och Essex. Christina och har även bakgrund som affärsutvecklare inom flera tech start-up bolag och är idag President och VD för Swedish American Chamber of Commerce (SACC) New England i Boston, USA.

”Genom dessa tunga rekryteringar genomför TerraNet också en naturlig förändring där bolaget ändamålsenligt organiseras i två istället för som tidigare tre affärsområden. Detta ger en väsentlig förstärkning av vår affärsmässiga förmåga. Genom den samtidiga organisationsförändringen stramar bolaget upp produktportföljen och vässar kunderbjudandet i syfte att accelerera time-to-market,” säger bolagets VD Pär-Olof Johannesson. ”Framgent drivs TerraNet i ett Business Area Consumer IoT med Christian Lönne som chef och ett Business Area Industrial IoT, för vilket Mats Lindblad sedan tidigare är chef.”

För ytterligare information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
investorrelations@terranet.se

+ 46 70 332 32 62

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.

Om TerraNet
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.
www.terranet.se