TerraNet och Bitcraze i samarbete inom positionering

TerraNet och Bitcraze har inlett ett samarbete för att utveckla nya smarta positioneringslösningar för olika industriella tillämpningar. Utifrån TerraNets mjukvara för intelligent kommunikation mellan maskiner utanför operatörsnätet och Bitcrazes 3D positionerings- och navigeringssystem ska nya applikationer utvecklas för uppkoppling, positionering och navigering med hög precision, att användas i miljöer där traditionell teknik för positionering inte räcker till.

De flesta applikationer för plats- eller positionsbestämning använder idag en kombination av GPS (Global Positioning Systems) eller mobilnät för att bestämma position och leverera platsdata.

TerraNets algoritmer för positionering gör det möjligt att få tillförlitlig lokalisering och positionsbestämning av maskiner och människor i utomhus såväl som i inomhusmiljöer, med eller utan tillgång till mobilnät och GPS. TerraNet har även utvecklat en unik mjukvara som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. www.terranet.se

Bitcraze utvecklar och tillverkar obemannade drönare kallade Crazyflies och tillhandahåller infrastruktur och verktyg för slutanvändarna att anpassa sin egen Crazyflie. Bitcraze har utvecklat ett eget 3D positioneringssystem – Loco Position System – som är ett lokalt positionssystem för drönarna som hittar den absoluta 3D-positionen för objekt inom 10 cm precision. www.bitcraze.com

För ytterligare information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
investorrelations@terranet.se

+ 46 70 332 32 62

Om TerraNet
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan.
www.terranet.se