Terranet AB – Bokslutskommuniké 2022

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Bolaget uppdaterade marknaden i två vd-brev där det konstaterades att man följer den satta tidsplanen och att målen för 2023 kvarstår.
 • Terranet presenterade sin Q3 rapport med verksamhetsuppdatering till aktieägarna i en webbsändning.
 • Avtal signerades mellan Terranet och Prevas Development om tillverkning av laserscannerprototyp.
 • Holoride GmbH lanserade sin första XR/VR-produkt för in-car-entertainment till marknaden.
 • Terranet deltog på Redeye’s välbesökta investerardag för Autotech-bolag där vd Magnus Andersson presenterade Bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Terranet presenterades av vd Magnus Andersson på Aktiespararnas populära aktiedag i Lund.
 • Vd Magnus Andersson besökte CES i Las Vegas.
 • Holoride GmbH lanserade en ”retrofit”-version av sin unika XR/VR-produkt som kan användas i samtliga fordonstillverkares modeller.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2022

 • Intäkterna uppgick till 310 (161) tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 431 (-16 710) tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,06) kr.

Helåret, 1 januari – 31 december 2022

 • Intäkterna uppgick till 748 (1 369) tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -29 371 (-41 708) tkr.
 • Årets resultat uppgick till -32 287 (-44 732) tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,17) kr.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 26 715 (62 788) tkr.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2022.

Vd-kommentar

Framgångsrik avslutning av 2022 bäddar för stora möjligheter 2023

Bästa aktieägare,

I september fick jag möjlighet att kliva in i rollen som VD och jag har sedan dess lärt känna våra samarbetspartners, potentiella kunder och inte minst den kompetenta personalstyrkan. Tillsammans har vi metodiskt drivit utvecklingen av BlincVision mot nya positiva resultat, uppnått våra högt ställda mål och jag kan med stolthet konstatera att vårt team består av några av världens främsta utvecklare och innovatörer.

De senaste månaderna har vi bockat av flera viktiga punkter i utvecklingen av vår produkt. Färdigställandet av specifikationerna för vår laserscannermodul, avtalet med Prevas som tillverkar scannerprototypen samt påbörjandet av genomförbarhetsstudier för vår andra produktkomponent, sensorn, är alla viktiga steg för att ta BlincVision till marknaden.

Ovanstående steg hade inte varit möjliga att genomföra om inte Terranet sedan tidigare inlett en process för att bredda omfattningen av produktutvecklingen. Ser man tillbaka något år så låg prioriteringen på att utveckla en mjukvara för avancerade förarstödsystem (ADAS). Denna utveckling fortgår och nu med ännu större framsteg. Samtidigt har utvecklingen av hårdvaran, i form av scanner och sensor, fått ta mer plats i våra projektplaner. Vi är numera en utvecklare av en komplett teknologilösning och inte enbart en mjukvaruutvecklare. Valet är strategiskt och ger oss ett antal fördelar så som ett bredare skydd av BlincVision via framtida patent till den unika hårdvaran och en fullt ut anpassad och integrerad teknologilösning för framtida kunder. Det bredare greppet om hårdvara ska ge oss ökad intäktspotential och förenklad försäljning i marknadsvertikalen. Vi skapar samtidigt en logisk och attraktiv koppling mellan BlincVision och fordonsbranschens utveckling av autonoma fordon när vi inte enbart koncentrerar oss på mjukvara för ADAS. Dessutom öppnar hårdvaran upp för en horisontell breddning till andra marknadsområden.

Terranet verkar inom en starkt växande marknad. Det är framför allt tre faktorer som driver på. En ökad elektrifiering och digitalisering av fordon samt myndigheters regleringar med striktare säkerhetskrav som konsekvens. ADAS är det tredje snabbast växande segmentet inom fordonsbranschen och väntas uppgå till 124 miljarder US-dollar år 2029, vilket innebär en tillväxt på 235% från 2021 (Fortune Business Insights. Report ID: FBI101897). Terranet befinner sig således i en mycket eftertraktad position då vi har en unikt snabb teknologi som direkt fokuserar på att lösa de utmaningar fordonsbranschen ställs inför. Detta vittnar även fordonstillverkarna (OEM) och deras större underleverantörer (Tier1) om, som jag har haft kontakt med. Intresset för vår lösning är stort. Därför är det helt avgörande för mig att Terranet kan visa upp en så kallad ”pre-production” prototyp inom kort för samarbetspartners och potentiella kunder i syfte att intensifiera och konkretisera de kommersiella dialogerna samt förbereda en implementering vårt A-sampel.

Sett till de resultat vi uppvisat den senaste tiden och det faktum att vi helt enligt plan, vilken dag som helst erhåller den första prototypen av scannermodulen från Prevas, så ser det fortsatt lovande ut och vi behåller målsättningen att kunna testa BlincVision i fordon under 2023.
Under året som gått har vi fortsatt bygga Terranets utvecklingsteam med anställd kompetens snarare än inhyrda konsulter. Detta säkerställer att kompetensen stannar i bolaget och bygger en bra grund för framtiden. Det har också gett oss lägre kostnader jämfört med tidigare år och även bättre utveckling. Vi har haft låg personalomsättning under året bland våra utvecklare och vi gör löpande rekryteringar för att komplettera med specifik kompetens. Parallellt har vi valt att lägga ut enskilda delar av produktframtagningen till specialistföretag så som till exempel Prevas Development, vilka arbetar efter Terranets specifikationer. Avsikten med detta är att optimera användningen av våra egna resurser och utnyttja specialistbolag där vi kan vinna tid och resultat.

Vårt deltagande på CES i Las Vegas under januari i år bekräftade att Terranet valt rätt segment inom fordonsbranschen. ADAS och fordon dominerade eventet och vi har säkrat flera viktiga kontakter för Terranets framtid. Under CES lanserade även holoride en så kallad ”retrofit”-version av sin XR/VR-produkt för in-car-entertainment. Terranet är tillsammans med bland annat Audi delägare i holoride, som också är en viktig samarbetspartner för oss när vi bearbetar fordonsbranschen i Tyskland. Holorides nya produkt breddar marknaden väsentligt då den enkelt kan eftermonteras av slutkonsumenten i alla typer av fordon oavsett modell eller tillverkningsår. Lanseringen fick stor uppmärksamhet i internationell press och holoride vann utmärkelsen ”CES Innovation Awards Honoree”. Vi gläds med holoride och ser fram emot en spännande framtid tillsammans, där deras erfarenheter av att lansera produkter i fordonsindustrin är värdefull.

Under inledningen av 2023 har arbetet med våra genomförbarhetsstudier, så kallade ”feasibility studies”, av vår sensormodul fortsatt. Första preliminära resultaten är mottagna men vi inväntar kompletterande slutlig information för att bekräfta ytterligare några detaljer innan vi kan besluta om val av sensorlösning. Arbetet har bidragit till värdefulla insikter och inom kort kan vi berätta mer om resultaten.

En förutsättning för att utvecklingsarbetet ska kunna fortsätta i en hög takt är att Terranet säkrar en långsiktigt stabil kassa. De senaste två teckningsoptionsprogrammen nådde en fin utnyttjandegrad på 80–99 procent och vi ser fram emot ett högt deltagande även i teckningsoptionsprogrammet TO5B med teckningstid under perioden 13–24 mars. Styrelsen fortsätter att aktivt och löpande arbeta med Bolagets finansieringsfrågor. Terranet har en stark bas av ägare bakom sig vilket i kombination med de dialoger jag konstant har med externa aktörer gör att jag känner mig säker på att viljan till finansiering av vår fortsatta produktutveckling och kommersialisering finns.

Vi bevakar marknaden löpande. Det ger oss energi till att ytterligare förbättra oss själva och vår produkts egenskaper. Vi ser fortsatt att vi sitter på en unik möjlighet att revolutionera standarden för trafiksäkerhet samt accelerera fordonsbranschens avancerade förarstödsystem (ADAS) och lansering av självkörande fordon. Framtiden ligger onekligen för oss och vi ser fram emot att nå våra högt uppsatta mål även under 2023.

Magnus Andersson
Verkställande direktör
Lund, 23 februari 2023

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilagor