Nytt orderavrop inom självkörande teknik från global mediekoncern

Terranet har idag erhållit ett nytt avrop inom det projekt för framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet för åkturer på nöjesparker som bolaget utför åt en global mediekoncern (se pressmeddelande från den 21 november 2019). Det nya avropet är på 200 000 SEK och är en fortsättning på det arbete som påbörjades i november.

 

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Christina Björnström, SVP, Sales and Marketing
christina.bjornstrom@terranet.se
 

OM TERRANET

TerraNet utvecklar radio- och bildanalysbaserad mjukvara för avancerat förarstöd (ADAS) och autonoma fordon (AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2020 kl 23:15 CET

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.