Terranets tillträdande vd ingår avtal om att förvärva teckningsoptioner

PRESSMEDDELANDE
Lund, 26 juli 2022

Terranets nyutnämnde vd Magnus Andersson har ingått avtal om att förvärva samtliga av sina 2 500 000 berättigade teckningsoptioner i bolaget i samband med att han tillträder som ny vd. Optionerna tillhör det incitamentsprogram för ledning och anställda som årsstämman 2022 beslutade om i enlighet med styrelsens förslag.

Terranets styrelseordförande Anders Blom kommenterar optionsköpet:

”Det här är såklart en viktig signal som visar att tillträdande vd ser med långsiktighet på sin roll, ser potentialen i Terranet och känner ett genuint engagemang för det vi vill uppnå. Det är en bra utgångspunkt för att ta sig an vd-rollen”.

Tillträdande vd Magnus Andersson;

”Jag tror starkt på Terranet och marknaden man verkar inom, därför känns det naturligt att också ta en finansiell position i bolaget i samband med att jag kliver på som vd”.

Som tidigare meddelats tillträder Magnus Andersson sin roll som vd i Terranet senast den 1 september i år.

Tidigare i år meddelade Terranet också att bolagets CTO Nihat Küçük samt styrelseledamöterna Magnus Edman, Göran Janson och Karolina Bjurehed förvärvar teckningsoptioner i bolaget. Även dessa optionsköp sker inom ramen för de två incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Falkenberg, CFO
Tel: +46 703 360 346
E-mail: thomas.falkenberg@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2022 kl. 08.00 CET

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Bilaga