Revolution Slider Error: Slider with alias teckningsoptioner-swe not found.
Maybe you mean: 'startpage-slider eng' or 'vehicle_to_vehicle' or 'mobile_to_mobile' or 'machine_to_machine' or 'about_us' or 'work_here'

Teckningsoption 2020:1

Terranet genomförde i våras en företrädesemission om 40,4 MSEK med hjälp av fondkommissionärsfirman Mangold. Nyemissionen övertecknades 200% och gav ett positivt momentum samt var avgörande för bolagets fortsatta utveckling. Under perioden 12-24 oktober 2020 kommer den första serien av teckningsoptioner att lösas in. Det förväntade kapitaltillskottet möjliggör ytterligare expansion av bolaget. Nedan finns mer information om teckningsoptionerna, samt en anmälningssedel. Observera att anmälningssedeln endast ska användas för direktregistrerade teckningsoptioner (sådana som finns på VP-konto). För förvaltarregistrerade teckningsoptioner sker teckning genom förvaltare.

VD Per-Olof Johannesson har ordet

VD brev

Anmälningssedel teckningsoptioner 2020:1

Endast för direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare

Anmälningsblankett

Några av de avgörande teknikerna för självkörande fordon

TerraNet tillhandahåller några av teknikerna inom positionering och trådlös kommunikation som kommer att vara avgörande för att säkerställa en smidig övergång till helt autonoma system och med det en säkrare trafikmiljö.

Läs mer