Close

TerraNets Plattform

TerraNets Plattform

Förbättrad Wi-Fi-prestanda och ny unik funktionalitet

Vår teknologi gör det möjligt för användare att hitta och erbjuda tjänster till varandra. Teknologin har nya unika funktioner men förbättrar även den existerande Wi-Fi- prestandan genom följande:

  • Ökad räckvidd för radiokommunikation med upp till sex gånger och för videoströmning med tre till fyra gånger.
  • Minskad strömförbrukning på grund minskad sökning efter hotspots.
  • Ökad robusthet då nätverket är oberoende av hotspot och kan formeras och läkas av sig självt.
  • Ökad täckning i svårtillgänglig miljö.
  • Ökad mobilitet, eftersom nätverket inte kräver en fast hotspot. 

  • Ökad hastighet dels vid överföring av data, dels vid formeringen av nya nätverk. 

  • Ökade strömningsmöjligheter från enskilda enheter till era enheter. 

  • Möjlighet att identifiera och förutspå användarbeteende. 


Vår teknologi identifierar snabbt svaga länkar i nätverket vilket resulterar i att dataöverföringen sker effektivare än vid traditionella mesh-nätverk. Tester som vi har gjort visar att traditionellt mesh-nätverk har paketförluster på 3,7 procent medan våra mesh-nätverk har paketförluster på 0,1 procent. 


Till skillnad från AirPlay, AirDrop, Miracast och Chromecast kan vår teknologi strömma från en enhet till ett obegränsat antal enheter utan tillgång till mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk.

För mer information, vänligen skicka ett meddelande till services@terranet.se  eller kontakta din lokala säljrepresentant.