Terranet upptar brygglån som en del av planen att säkerställa långsiktig finansiering och för återbetalning av utestående konvertibellån till Yorkville

Styrelsen i Terranet Holding AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) har beslutat om att uppta ett brygglån om 8 MSEK. Lånet utgör en del av styrelsens plan för säkerställande av en långsiktig finansiering för Bolaget och för att möjliggöra full återbetalning av utestående konvertibellån till Yorkville.

Detaljer

Kommuniké från årsstämman i Terranet Holding AB

Årsstämman 2019 i Terranet Holding AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) hölls idag den 17 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut: Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Terranet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive…

Detaljer

Rättelse: Kallelse till årsstämma i TerraNet Holding AB (publ)

Aktieägarna i TerraNet Holding AB (publ), org. nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2019 kl. 13.00 i konferenslokal Square, på Ideon Science Park ”Alfa-huset”, Scheelevägen 15 i Lund. Kaffe och kaka serveras från kl. 12:30.

Detaljer

Kallelse till extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB (publ)

Aktieägarna i TerraNet Holding AB (publ), org. nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2019 kl. 13.00 i konferenslokal Square, på Ideon Science Park ”Alfa-huset”, Scheelevägen 15 i Lund. Kaffe och kaka serveras från kl. 12:30.

Detaljer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Genom att klicka på ”skicka” godkänner du att Terranet AB bahandlar dina personuppgifter enligt de europeiska datasyddsförordningen. Vi lagrar din emailadress säkert för att du ska kunna ta del av våra nyheter tills du väljer att avsluta prenumerationen. Maila info@terranet.se om du har några frågor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att klicka på ”skicka” godkänner du att Terranet AB bahandlar dina personuppgifter enligt de europeiska datasyddsförordningen. Vi lagrar din emailadress säkert för att du ska kunna ta del av våra nyheter tills du väljer att avsluta prenumerationen. Maila info@terranet.se om du har några frågor.