TerraNet ingår finansieringsavtal med ram om högst 50 MSEK och beslutar om emission av konvertibler om 2 MSEK

TerraNet Holding AB (publ) (”TerraNet” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett finansieringsavtal med YA II PN, LTD, representerad av sin Investment Manager Yorkville Advisors Global, LP som i sin tur representeras av sin General Partner (motsvarande komplementär) (”YorkVille”), enligt vilket YorkVille åtar sig att, under en period om 36 månader och i olika så kallade trancher, teckna konvertibler i TerraNet upp till ett belopp om högst 50 MSEK. TerraNet har idag påkallat den första tranchen där varigenom 20 konvertibler med ett nominellt belopp om vardera 100 000 SEK, totalt 2 MSEK, emitteras till YorkVille till en teckningskurs per konvertibel motsvarande 98 procent av det nominella beloppet, det vill säga 98 000 SEK per konvertibel. Styrelsen har idag även med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman 4 februari 2019 beslutat att emittera konvertiblerna under den första tranchen.

Detaljer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Genom att klicka på ”skicka” godkänner du att Terranet AB bahandlar dina personuppgifter enligt de europeiska datasyddsförordningen. Vi lagrar din emailadress säkert för att du ska kunna ta del av våra nyheter tills du väljer att avsluta prenumerationen. Maila info@terranet.se om du har några frågor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att klicka på ”skicka” godkänner du att Terranet AB bahandlar dina personuppgifter enligt de europeiska datasyddsförordningen. Vi lagrar din emailadress säkert för att du ska kunna ta del av våra nyheter tills du väljer att avsluta prenumerationen. Maila info@terranet.se om du har några frågor.