Ola Samuelsson har meddelat Styrelsen sin avgång och väljer med omedelbar verkan att lämna sin post som VD för TerraNet. Ola kommer att lämna Terranet för nya möjligheter utanför bolaget. 

Styrelsen har i samband med detta valt att erbjuda Pär-Olof Johannesson att åter ta rollen som VD i bolaget vilket han har accepterat. Pär-Olof lämnade rollen som VD i juli 2018 och har sedan arbetat som operativ vice styrelseordförande med ansvar för att driva strategiska affärer. Med sin långa erfarenhet av att leda bolaget och dom relationer som finns till kunder och partners, anser styrelsen att Pär-Olof kommer säkerställa en bra transition och ledning av bolaget. 

För mer information kontakta:
Fredrik Hedlund, styrelseordförande
fredrik.hedlund@terranet.se

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

OM TERRANET
TerraNet utvecklar mjukvara och innehar patent som möjliggör offline kommunikation mellan människor, datorer och maskiner.
TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl 19.15 CEST. 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.