PROJEKTFINANSIERING OCH SAMARBETSAVTAL INOM KOLLISIONSVARNING MELLAN TERRANET, HÖGSKOLAN I HALMSTAD, ASTAZERO MED FLERA

Terranet har tecknat ett samarbetsavtal med bl.a. Högskolan i Halmstad, AstaZero och andra industriaktörer för framtagning av funktioner avseende kollisionsvarning i trafikkorsningar. SafeSmart, som projektet kallas, är finansierat av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Samarbetet syftar till att, utifrån en modell för optimering av positioneringsmekanismer för simultan lokalisering och navigering av uppkopplade och sammankopplade fordon, ta fram nya säkerhetskritiska applikationer för kollisionsvarning i trafikkorsningar. Projektet påbörjas i oktober och har en budget på 12 MSEK.

”Detta projekt är ett betydelsefullt steg framåt för att realisera bolagets strategiska inriktning, affärsplan och vision inom aktiv fordonssäkerhet,” säger Terranets VD Pär-Olof Johannesson.

”Vi välkomnar Terranets deltagande i detta initiativ inom aktiv fordonssäkerhet och ser fram emot att dra nytta av bolagets expertis inom 5G-positionering,” säger professor Alexey Vinel vid Högskolan i Halmstad som leder projektet.

KK-stiftelsen finansierar projekt inom forskning och utbildning på avancerad nivå, som bygger kompletta miljöer, under förutsättning att näringslivet aktivt medverkar i dessa projekt. Värdet av näringslivets medverkan – i form av kompetens, utrustning och så vidare – ska minst motsvara det belopp som KK-stiftelsen går in med. Stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft, baserat på att samproducerade projekt mellan akademi och näringsliv skapar stor nytta för bägge parter. Finansieringen vänder sig till Sveriges högskolor och nya universitet. KK-stiftelsen bildades 1994, fick när de så kallade löntagarfonderna avskaffades ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har nu satsat 9,3 miljarder kronor på fler än 2 500 projekt.

      
För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se 
+ 46 70 332 32 62

Christina Björnström, SVP Marketing & Sales
christina.bjornstrom@terranet.se

     
OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar avsett för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.