Bolagets styrelseordförande Fredrik Hedlund har meddelat Terranets styrelse att han beroende på sitt engagemang i andra företag ej längre har den kapacitet och tid som krävs för att fortsatt vara styrelseordförande i Terranet.

Terranets styrelse har idag enigt valt ledamoten och den tidigare styrelseordföranden i Terranet Anders Rantén att från och med idag vara bolagets styrelseordförande.

Anders Rantén var mellan åren 2006 till 2016 bolagets styrelseordförande. Anders Rantén har lång erfarenhet av styrelsearbete i tre börsnoterade bolag. Anders Rantén informerar att han kommer att föra bolaget närmare sina aktieägare genom att ett aktivt informationsprogram startas.  Bolaget kommer att förbättra sin kommunikation och därför regelbundet informera om inriktning och aktuella händelser via etablerade sociala mediakanaler på Twitter, LinkedIn, Facebook samt via nyhetsbrevet som publiceras på hemsidan vilket samtliga aktieägare kan prenumerera på.

 
För mer information kontakta:

Anders Rantén, styrelseordförande
andersranten@hotmail.com

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se

+ 46 70 332 32 62

OM TERRANET

TerraNet utvecklar mjukvara och innehar patent som möjliggör offline kommunikation mellan bland annat fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2018 kl 12:35 CEST. 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.