Andrew Jue har tillträtt tjänsten som bolagets CTO. Andrew, som har sin bas i Silicon Valley vid bolagets driftsställe i San José, har varit anställd i Terranet i fyra år. Intills nyligen har han haft en befattning som VP Product Strategy. Andrew har tidigare en bakgrund som bl a produktutvecklingschef på Broadcom och har varit mångårig utvecklare på National Semiconductor och en rad andra bolag inom mjukvaru- halvledarbranschen.

Andrews tillträde är en naturlig utveckling med bolagets strategiska fokus. Han pendlar redan regelbundet mellan San Francisco och Lund. Han kommer med sin genuina produktorientering och djupa tekniska kunnande, senioritet och integritet, samt väletablerade relationer med bolagets industriella partners som Qualcomm och Intel, och inte minst utifrån det inflytande och försprång Silicon Valley redan har inom självkörande fordon, att inspirera Terranets R&D team och samtidigt vara en mycket viktig länk till vår kundbas inom fordonsindustrin, konstaterar Terranets VD, Pär-Olof Johannesson.

Senare i veckan kommer att genomföras en podcast och intervju med Andrew Jue.

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se

+ 46 70 742 5018

Christina Björnström, SVP Key Account Management
Christina. bjornstrom@terranet.se
+1 310 880 2586

 
OM TERRANET
TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.
www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.