Terranets årsredovisning 2018 publicerad

Årsredovisning för 2018 för Terranet Holding AB (publ) finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Mattias Larsson, CFO
matiias.larsson@terranet.se
+ 46 72 70 95 601

Pär-Olof Johannesson, VD

parolof.johannesson@terranet.se

+46 70 332 32 62

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

Utsedd CertifiedAdviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB+46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.