Industriell IoT – Maskin till Maskin

Med hjälp av vår teknologi kan IoT-kommunikation fungera felfritt även utan internet, vilket kan spara betydande summor vid undvikande av stopp eller olyckor. Och – viktigast av allt – rädda människor undan fara.

Industriell IoT – eller Internet of Things. När maskiner själva samlar in och vidarebefordrar data kan processer automatiseras. Fabriker blir både effektivare och säkrare. Så länge nätet fungerar.

Miljöer där vår teknik, baserad på WiFi MESH och WiFi Aware teknologi, kan göra stor nytta är bland andra järnvägar, gruvor och vildmark. Samhällsförsörjande tjänster som ställverk och vattenverk är förenade med fara och orsakar flera dödsolyckor varje år. En funktion där man kan spåra medarbetare och säkerställa deras position med hög precision adderar ytterligare ett lager av säkerhet.

Kommunicera genom headset utan internet

Vi utvecklar och levererar en teknologi som är optimerad för gruppsamtal inom radiokommunikation offline.

Genom att vår WiFi MESH mjukvara kan byggas in i hörselkåpor kan medarbetare kommunicera störningsfritt i gruppsamtal. Mesh-teknologin, där flera enheter tillsammans bildar ett nätverk, gör det möjligt att kommunicera även över långa avstånd och i svårtillgängliga miljöer. Helt utan internet.Förbättrar befintligt Wi-Fi

Vår teknologi identifierar snabbt svaga länkar i nätverk vilket resulterar i att dataöverföringen sker effektivare än vid traditionella mesh-nätverk. Våra tester visar att traditionellt mesh-nätverk har paketförluster på 3,7 procent medan våra mesh-nätverk har paketförluster på 0,1 procent.

  • Ökad räckvidd för radiokommunikation med upp till sex gånger
  • Ökad räckvidd för videoströmning med tre till fyra gånger
  • Ökad täckning i svårtillgänglig miljö
  • Minskad strömförbrukning på grund minskad sökning efter hot spots
  • Ökad mobilitet, eftersom nätverket inte kräver en fast hot spot
  • Ökad robusthet då nätverket kan formeras och läkas av sig självt
  • Ökad hastighet dels vid överföring av data, dels vid formeringen av nya nätverk
  • Ökade strömningsmöjligheter från enskilda enheter till era enheter
  • Möjlighet att identifiera och förutspå användarbeteenden