Close

IPO

TerraNet avser att noteras på Nasdaq First North Premier

TerraNet Holding AB (publ) (”TerraNet” eller ”Bolaget”) offentliggör erbjudande av Bolagets B-aktier och ansöker om notering av B-aktierna på Nasdaq First North Premier i Stockholm. I anledning därav har Bolaget upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och som återfinns här nedan.

Pressmeddelande

Erbjudandet i sammandrag

Pris:13,00 SEK per B-aktie
Anmälningsperiod för allmänheten:9 maj – 18 maj 2017
Likviddag:23 maj 2017
Beräknadförsta dag för handel:
30 maj 2017

Prospekt och anmälningssedel

Analys