Close

Finansiell kalender

Finansiell kalender

TerraNet följer rekommendationen att upprätthålla tysta perioder. Det innebär att vi under period på 30 dagar före publiceringen av en kvartalsrapport inte håller några möten med media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden. Under den tysta perioden besvarar vi enbart frågor av generell karaktär.

2017
13 november
Delårsrapport januari — september 2017
2018
27 februariBokslutskommuniké 2017
16 maj
Delårsrapport januari — mars 2018