Close

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

PÄR-OLOF JOHANNESSON
Verkställande direktör sedan 2009

Pär-Olof har en entreprenörsmässig bakgrund med över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom telekomindustrin i såväl koncernkonglomerat som startupmiljöer. Han har ett omfattande internationellt kontaktnät efter mångårig tjänstgöring i bl a Kina och Asien. Tidigare befattningar omfattar delägarskap i riskkapitalfirman Mankato Investments, affärsområdeschef på Flextronics och försäljningschef på ABB,  projektledare vid Ericsson Radio Systems i Beijing,  attaché på UD samt forskningsassistent på FOI. Pär-Olof har genom åren varit anlitad lärare på Ekonomihögskolan i Lund samt Stanford.

Pär-Olof tillhör Commodore Vic 20 och 64 generationen och började programmera Basic i början av 80-talet och senare Pascal på Apple II. Han har två barn, är en entusiastiskt tennisspelare och skidåkare, tränar triathlon samt spelar piano på amatörnivå. Flerspråkig inklusive viss kinesiska.

Pär-Olof har en naturvetenskaplig utbildning och jur.kand från Lunds universitet och Kristianstad, samt tagit kurser i datateknik vid MIT.

Ledningsgrupp

ANNA GALLON
CFO

Anna Gallon har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Hon har arbetat som CFO på Hövding Sverige AB där hon slutade i april 2017.

MATS LINDBLAD
SVP BUSINESS & OPERATIONS

Senior chef och entreprenör med 15 års erfarenhet som CEO och andra ledande positioner, både i Sverige och utomlands. 

Brinner för försäljning, ledarskap och målfokus.

Han har i 10 år arbetat som managementkonsult, samtidigt som han övade för att bli operasångare. 

ANDREW JUE
VP, PRODUCT MARKETING MANAGEMENT

Tidigare Techonolgy Executive på Broadcom, Metta Technology, Mediamatics, National Semiconductor. Connectivity Technologies, Wi-Fi Aware, IEEE 802.11s Mesh, Wi-Fi-802.11, Bluetooth, NFC, multimediateknologier och erfarenhet från viktiga ekosystem, som Amazon, Netflix och Google.

OLA SAMUELSSON
VP Engineering

Erfaren ingenjör inom referensdesign och team leader på Sigma Connectivity, Sony Mobile och Sony Ericsson. 

Har tillsammans med stora chiptillverkare arbetat med att integrera sensor- och uppkopplingsteknologier i flera branscher, som t ex fordonsindustri, flyg och wearables. Hanterat både mobila och icke-mobila teknologier. 

STEFAN PERNSTAM
VP Customer Delivery Management

Ledare för Supply Chain och Operations med 20 års erfarenhet av att hantera och utveckla team inom supply chain och operations på en global nivå, från produktutveckling till eftermarknadsservice. 

Tidigare på ABB, Ericsson Mobile Communications, Flextronics, Diatron och Connecta.