Close

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

TerraNet Holding AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, organisationsnummer 556707-2128, med säte i Lund, Skåne län. Bolaget är sedan 30 maj 2017 noterat på marknadsplatsen Nasdaq First North Premier. Verksamheten bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och Nasdaq First North Premiers regelverk för emittenter.