Close

Aktien

Aktien

TerraNet Holding AB (publ) har två aktieslag. A och B-aktier. Varje A-aktie berättigar innehavaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämman.

TerraNet Holding AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Första handelsdag 30 maj 2017.
Certified Adviser från 30 maj 2017

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
E-post: info@fnca.se


Omvandlingsförbehåll

Från och med 360 dagar efter att Bolagets aktier har blivit upptagna för handel på en reglerad marknad eller annan handelsplats ska A-aktie kunna omvandlas till B-aktie efter begäran om sådan omvandling från innehavare av A-aktie inkommit till styrelsen.