Close

Ägarfördelning

Ägarfördelning

 ÄGARANDEL
ANTAL AKTIER
A-AKTIER
B-AKTIER
Danir AB 7.6% 1 830 029  1 573 240  256 789
Ålandsbanken Apb
 3.9%    942 500                      942 500
Håkan Thysell
 3.7%    875 368    816 368    59 000
Knutsson Holdings AB
 3.5%    850 000    500 000 350 000
Ålandsbanken Funds Ltd    3.2%    770 000                    770 000
Måns Hultman
3.1%    742 566    742 566
Vincent Saldell
2.2%    520 000                 520 000
Lennart Strandberg
1.5%    363 338    344 088    19 250
City Capital Partners AB
1.4%    330 000    250 000    80 000
Feat Invest AB
1.3%    300 000                 300 000
Claes Lachmann
1.3%    300 000    280 000    20 000
Per-Olof Skerup
1.3%    300 000    300 000
Övriga
66.1%15 834 036  8 973 241 6 860 795
Totalt
100%23 957 83713 779 50310 178 334

Uppgifterna om ägarfördelning och antal aktier i Bolaget baseras på befintligt innehav per 24 maj 2017 samt tilldelningsresultatet i pågående nyemission med antagandet att nyemissionen registreras och övriga ändringar som kommit till bolagets kännedom.