Close

Ägarfördelning

Ägarfördelning

  ÄGARANDEL
ANTAL AKTIER
     A-AKTIER
   B-AKTIER
Danir AB  8.1%   1 941 726   1 684 937     256 789
Knutsson Holdings AB
  3.5%
       850 000
     500 000     350 000
Håkan Thysell
  3.5%       846 368     816 368        30 000
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  3.4%       806 375                          806 375
Måns Hultman (Tassaka Invest AB) 
 3.1%       742 566        742 566             
Nord Fondkommission AB
 2.5%       601 926     601 926
Nordnet Pensionsförsäkring AB
 2.3%       546 701                      546 701
Lennart Strandberg
 1.5%       363 338    344 088         19 250
Per-Olof Skerup
 1.2%       300 000    300 000    
Claes Lachmann
 1.2%       280 000    280 000                 
Övriga
69.7%16 728 8378 509 618   8 219 219


Totalt100%
24 007 837
13 779 503
10 228 334

Uppgifterna om ägarfördelning och antal aktier i Bolaget baseras på befintligt innehav per 31 december 2017.