Close

Investerare

Investerare

TerraNet har utvecklat en mjukvaruplattform som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data inklusive bandbreddskrävande HD-media helt oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk. Teknologin baseras på ett standardiserat protokoll för så kallad ”discovery and synchronisation” antaget av branschens certifieringsorgan Wi-Fi Alliance och som TerraNet var ursprunglig initiativtagare för. 

En av TerraNets primära målmarknader är inom området Internet of Things (IoT), vilket är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att enheter förses med små inbyggda sensorer och processorer som medför att de kan uppfatta sin omvärld och kommunicera med den. Tekniken möjliggör att enheterna kan skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.   

TerraNets teknologi öppnar upp för nya kommunikationsmöjligheter och vår ambition är att genom globala partners adressera en bred marknad bestående av industriella OEM-kunder och privatpersoner.