TerraNet tillhandahåller några av de avgörande teknikerna för självkörande fordon

Autonoma system i fordon är en av de snabbast växande och mest bevakade industrierna just nu. Även om automatiska system för hastighetskontroll, broms med mera är så gott som standard redan idag, är teknologin fortfarande bara i början av sin utvecklingskurva. År 2050 förväntas branschen vara värd 7000 miljarder dollar enligt Intel*. TerraNet tillhandahåller några av teknikerna inom positionering och trådlös kommunikation som kommer att vara avgörande för att säkerställa en smidig övergång till helt autonoma system.

Företrädesemission oktober 2019

Autonoma system är en av de snabbast växande industrierna för tillfället, samtidigt som den fortfarande är i början av sin utvecklingskurva. För att möta morgondagens behov och expandera vår produktutveckling, gör vi i oktober en emission som vänder sig till både nuvarande och nya aktieägare.

Detaljer

Press

Idag den 2 oktober 2019 inleds teckningstiden för TerraNet Holding AB (publ) (’’TerraNet eller ’’Bolaget’’) företrädesemission av aktier. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs TerraNet cirka 52,1 MSEK före emissionskostnader. TerraNet har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka...
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT...
Terranet har tecknat ett samarbetsavtal med bl.a. Högskolan i Halmstad, AstaZero och andra industriaktörer för framtagning av funktioner avseende kollisionsvarning i trafikkorsningar. SafeSmart, som projektet kallas, är finansierat av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Samarbetet syftar till att, utifrån...
Fler pressmeddelanden

Mjukvara för avancerat förarstöd

Vi utvecklar mjukvara för avancerat förarstöd åt fordonstillverkare, underleverantörer och andra aktörer inom transporttjänster. TerraNets DSRC-teknologi för samverkande positionering utnyttjar radiobaserad avståndsbedömning som delas mellan olika fordon eller mellan fordon och infrastruktur vid vägkanten. Teknologin kan fungera som ett komplement till GNSS för att få ett mer robust system, som även fungerar i en nedkopplad miljö. Teknologin används inom allt från personbilar och lastbilar till intelligenta transportsystem i gruvor, lager och nöjesparker. Samtidigt undersöker vi fler användningsområden så som kollisionsvarningssystem för utsatta medtrafikanter och virtuella upplevelser för passagerare i fordon.

Affärsmodellen är att sälja licenser. Därutöver erbjuder TerraNet även konsult- och systemintegrationstjänster inom positionering och aktiv säkerhet.

Finansiell kalender

TerraNet följer rekommendationen att upprätthålla tysta perioder. Det innebär att vi under period på 30 dagar före publiceringen av en kvartalsrapport inte håller några möten med media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapital-marknaden. Under den tysta perioden besvarar vi enbart frågor av generell karaktär.

16 maj – delårsrapport januari – mars

17 maj – Årsstämma 2019

22 augusti – Delårsrapport januari – juni

14 november – Delårsrapport januari- september

28 februari – Bokslutskommuniké 2019

IR – kontakt

Mattias Larsson
CFO

Email : mattias.larsson@terranet.se
Phone: +46 72 70 95 601

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Genom att klicka på ”skicka” godkänner du att Terranet AB bahandlar dina personuppgifter enligt de europeiska datasyddsförordningen. Vi lagrar din emailadress säkert för att du ska kunna ta del av våra nyheter tills du väljer att avsluta prenumerationen. Maila info@terranet.se om du har några frågor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att klicka på ”skicka” godkänner du att Terranet AB bahandlar dina personuppgifter enligt de europeiska datasyddsförordningen. Vi lagrar din emailadress säkert för att du ska kunna ta del av våra nyheter tills du väljer att avsluta prenumerationen. Maila info@terranet.se om du har några frågor.