TerraNet säkrar order från befintlig kund för kommersiell offlinetillämpning

TerraNet har idag tecknat ett produktutvecklingskontrakt samt erhållit en ny kundorder på omkring 2,2 MSEK.  Leveransprojektet gäller framtagande av en produkt för integration av Terranets inbäddade systemmjukvara i en befintlig kundanpassad hårdvara. Kunden är ett multinationellt börsnoterat konglomerat, som tillika är marknadsledare globalt inom premiumprissegmentet för olika typer av intercomlösningar.

Detaljer

TerraNet och Orange Labs i gemensamt test av TerraNets patenterade tjänst i form av en app för delning av mobildata

Rättelse från tidigare utskick den 17 juli 2017, kl 15.00

TerraNet har slutit avtal med Orange Labs med ett initialt ordervärde om 300 000 kr om att anpassa och utföra gemensamma tester av en tjänst för delning av mobildata baserad på GriDD, TerraNets patenterade teknologi för delning av mobildata. GriDD öppnar upp för smartphone-användare att köpa och sälja mobildata mellan varandra. Genom enkel tillgång till mobildata ger GriDD abonnenten friheten att alltid vara uppkopplad och tillgänglig.

Detaljer

TerraNet och Orange Labs i gemensamt test av TerraNets patenterade tjänst för delning av mobildata

TerraNet har  idag slutit avtal med Orange Labs att anpassa och utföra gemensamma tester av en tjänst, i form av en app, för delning av mobildata baserad på GriDD, TerraNets patenterade teknologi för delning av mobildata. GriDD öppnar upp för smartphoneanvändare att köpa och sälja mobildata mellan varandra. Genom enkel tillgång till mobildata ger GriDD abonnenten friheten att alltid vara uppkopplad och tillgänglig.

Detaljer

TerraNet får order av Alfa Laval för effektiviseringslösningar genom off-line teknologi

TerraNet och Alfa Laval har idag ingått ett samarbete att utveckla innovativa lösningar ämnat åt Alfa Lavals produkt- och tjänstekatalog. Lösningarna ska byggas utifrån TerraNets mjukvaruplattform för off-line kommunikation med avsikt att kunna minska kostnader för industriell infrastruktur, förbättrad produktionsövervakning och att utveckla nya affärsmodeller för Alfa Lavals olika kundgrupper.

Detaljer

TerraNet rekryterar nyckelpersoner och presenterar en ny organisation för ökat kundfokus

Mot bakgrund av vårens introduktion på Nasdaq First North Premier och flera pågående kundprojekt presenterar TerraNet idag en ny organisation med ökat kund- och marknadsfokus inom Consumer IoT och Industrial IoT. TerraNet gör samtidigt några viktiga nyckelrekryteringar däribland Christian Lönne, VP Consumer IoT, med affärsområdesansvar för nischprodukter som riktar sig direkt till konsumentledet, däribland smarta hem och media streaming, samt Christina Björnström, VP Marketing and Investor Relations.

Detaljer

TerraNet får order inom V2V och aktiv säkerhet

TerraNet har idag mottagit en order under pågående utvecklingsprogram mot kund som innebär att testköra bilar innehållande TerraNets applikationer för bil-till-bil kommunikation (V2V) i verklig trafikmiljö. Orden innebär också för TerraNet att optimera den kommande nätverksstandarden inom mobilkommunikation, 5G och LTE-V med TerraNets algoritmer inom V2V för att förmedla data och säkerhets-meddelande mellan bilar i offline-läge.

Detaljer

TerraNet och Bitcraze i samarbete inom positionering

TerraNet och Bitcraze har inlett ett samarbete för att utveckla nya smarta positioneringslösningar för olika industriella tillämpningar. Utifrån TerraNets mjukvara för intelligent kommunikation mellan maskiner utanför operatörsnätet och Bitcrazes 3D positionerings- och navigeringssystem ska nya applikationer utvecklas för uppkoppling, positionering och navigering med hög precision, att användas i miljöer där traditionell teknik för positionering inte räcker till.

Detaljer