Junshi Chen om 5G

Junshi Chen är doktorand på Lunds Tekniska Universitet och Research Engineer på Terranet och är väl insatt i utvecklingen av 5G:                                     Varför behöver vi 5G? Utvecklingen av 5G är ett ambitiöst projekt och handlar i stora drag om att uppnå ökad…

Detaljer