Vår mjukvaruplattform är modulär och kan därför integreras i hårdvara oberoende av underliggande standard vilket möjliggör kommunikation mellan enheter utan tillgång till internet.

Fordon till fordon

Läs mer

Telefon till telefon

Läs mer

Maskin till maskin

Läs mer